Forensisch Deskundigen & Recherchebureau

Wat niet kan, is nog nooit gebeurd. Maar wat nog nooit is gebeurd, kan wel.

Forensisch onderzoek - FDRB helpt

Het FDRB verricht als forensisch onderzoeksbureau onafhankelijk en objectief forensisch onderzoek in zowel strafrechtelijke – als civielrechtelijke procedures.

De brede expertise van forensisch deskundige Sonja Veldthuis, in combinatie met specifieke kennis ten aanzien van diverse onderzoeksgebieden, en de nauwe samenwerking met diverse externe deskundigen stelt FDRB in staat om forensisch onderzoek in gevarieerde casussen te verrichten of hierin te adviseren.

Door FDRB verrichte (forensische) onderzoeken en opgestelde rapportages zijn rechtsgeldig en in te brengen als bewijsmateriaal in rechtszaken, en bij het doen van aangiftes.

Gratis intake gesprek

Forensisch deskundige recherchebureau

01.

Onderzoek

Het FDRB verricht onderzoeken en dossieranalyses op diverse forensische onderzoeksgebieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de deskundigen in combinatie met eventuele voor het onderzoek geschikte software.

02.

Advisering

Het FDRB is zowel een (forensisch) onderzoeksbureau als een adviesbureau. Wanneer vooraf onduidelijk is óf, en zo ja welk, onderzoek kan bijdragen aan uw casus, kan het FDRB hierover adviseren. Ook wordt bijvoorbeeld meegedacht in (het formuleren van) de onderzoeksvraag of bij het opstellen van hypothesen. Met name in het geval van contra onderzoeken is dit van belang.

03.

Lezingen & Cursussen

Wilt u op de hoogte blijven van de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van forensisch onderzoek in relatie tot strafrecht? Of wenst u een op maat gemaakte cursus voor een bepaalde doelgroep?

04.

Frank van de Goot

Als Nederlands bekendste (forensisch) patholoog was en is dr. F.R.W. (Frank) van de Goot betrokken bij vele onderzoeken naar doodsoorzaken en vermissingen. Door zijn enorme kennis en ervaring op deze gebieden wordt hij regelmatig uitgenodigd in radio- en TV programma’s zoals talkshows en documentaires.

Doelgroepen

01.

Advocatuur

De meest voorkomende onderzoeken die worden aangevraagd vanuit de advocatuur zien toe op dossieranalyse en contra expertise. Dit kunnen evenwel zeer uiteenlopende onderzoeken en expertisegebieden zijn. Afhankelijk van uw casus en onderzoeksvraag kan het FDRB u hiermee van dienst zijn.

Ook worden -eventueel op maat gemaakte- cursussen en lezingen verzorgd die aansluiten op uw behoefte ten aanzien van forensisch onderzoek in relatie tot strafrecht.

02.

Rechtbanken

Het FDRB kan door rechtbanken worden ingeschakeld om enerzijds forensisch onderzoek te verrichten of anderzijds vanuit de deskundigheid aangaande het expertisegebied, een mening te geven over een verricht onderzoek. Ook kan hierin geadviseerd worden. 

Speciaal voor rechtbanken worden cursussen en lezingen verzorgd zodat u goed op de hoogte blijft van ontwikkelingen op het gebied van forensisch onderzoek of inzicht krijgt in hedendaagse technieken. Ondermeer Telecomonderzoek wordt veel aangevraagd vanwege de snelle innovaties op dat gebied.

Speciaal voor rechtbanken worden cursussen en lezingen verzorgd zodat u bijvoorbeeld op de hoogte blijft van ontwikkelingen op het gebied van forensisch onderzoek of inzicht krijgt in hedendaagse technieken.

03.

Bedrijven en Verzekeringswezen

Het FDRB verricht voor bedrijven relatief veel TSCM-onderzoek, oftewel onderzoek naar afluisterapparatuur, maar ook beeldonderzoek en diverse overige forensische onderzoeken komen veel voor.

Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen het FDRB inschakelen om forensisch onderzoek te verrichten. Niet alleen in gevallen van fraude, maar ook voor brandonderzoek of onderzoek naar doodsoorzaak in verband met premievoorwaarden en bijvoorbeeld uitkeren van schadevergoeding.  

04.

Politie- en Recherchebureaus

Het klinkt misschien vreemd maar het FDRB is ook door politie- en recherchebureaus in te schakelen. Met name wanneer het gaat om specialistische expertisegebieden waarbij de kennis niet ‘in huis’ is.

Hierbij worden bijvoorbeeld situaties nagebootst of wordt meegedacht over alternatieve scenario’s die daarna kunnen worden onderzocht. Dit kan onder andere het risico op tunnelvisie sterk beperken.

Vanuit heel Nederland, maar ook daarbuiten, worden aanvragen gedaan voor lezingen en cursussen die zijn gericht op het delen van kennis ten aanzien van de mogelijkheden op het gebied van forensisch onderzoek en het belang om open te staan voor alternatieve scenario’s.   

05.

Particulieren

Vrijwel alle diensten en onderzoeken kunnen ook door particulieren worden aangevraagd. De meeste mensen zijn niet op de hoogte van het feit dat ook zij een onderzoek kunnen laten uitvoeren. Vaak denkt men dat dit is voorbehouden aan, of een taak is van, de politie.

Echter, de politie kán niet altijd onderzoek verrichten. Bijvoorbeeld wanneer een feit nog niet bewezen is, of wanneer het gaat om civiele zaken waarin geluidsfragmenten zijn gemanipuleerd.   

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden met betrekking tot een onderzoek door het FDRB? Neem vrijblijvend en kosteloos contact op om samen te bekijken of het FDRB u kan helpen.

Werkwijze

01.

Intake

In het intakegesprek wordt uw casus of onderzoeksvraag besproken, en worden de mogelijkheden doorgenomen. 

02.

Offerte

Op basis van het intakegesprek doet het FDRB u een offerte toekomen waarin alle opties en informatie zijn opgenomen.

03.

Onderzoek

Het met u besproken en overeengekomen onderzoek wordt verricht volgens de geldende forensische richtlijnen.

04.

Rapportage

Afhankelijk van de onderzoeksresultaten en uw wensen kan een volledig rapport  worden opgesteld.

Waarom FDRB

Expertise

Door jarenlange ervaring zijn de deskundigen bekend met vele onderzoeksmogelijkheden.

Flexibel

Het onverwachte is moeilijk te voorspellen. Indien mogelijk staan wij direct voor u klaar.

Kwaliteit

Door FDRB verrichte onderzoeken en opgestelde rapportages mogen rekenen op hoge kwaliteit.

Betaalbaar

Door kosten laag te houden en zaken zoveel mogelijk in eigen beheer te doen kunnen de tarieven laag blijven.

Advies

Wij adviseren u op zodanige wijze dat u vooruit kunt, zelfs al kunnen wij u met een onderzoek niet helpen.

Maatwerk

Of het nou gaat om advies, om onderzoeken of om lezingen: indien gewenst leveren wij maatwerk.

FDRB
Verstuur via WhatsApp