FDRB | Sonja Moniek Veldthuis

“Het FDRB, kort voor Forensisch Deskundigen & Recherchebureau, is eind 2020 opgericht door Sonja Veldthuis. Oorspronkelijk werkte Veldthuis reeds enkele jaren voor het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V. (NFO), waar zij vanaf 2014 is opgeleid door ing. J.R. (Rob) ten Hove.” 

Forensisch deskundige recherchebureau

FDRB - Forensisch Deskundigen & Recherchebureau

Het FDRB, kort voor Forensisch Deskundigen & Recherchebureau, is eind 2020 opgericht door Sonja Moniek Veldthuis. Door de jaren heen heeft Veldthuis geparticipeerd in honderden onderzoeken op uiteenlopend gebied.

Door een goede relatie en nauwe samenwerking met de vele externe deskundigen en overige contacten uit haar netwerk, haar kennis en ervaring uit te breiden. 

Haar praktijkervaring deed zij op bij het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V. (NFO), waar zij vanaf 2013 is opgeleid door ing. J.R. (Rob) ten Hove.

Het NFO groeide onder leiding van eigenaar en oprichter Ten Hove uit van een forensisch adviesbureau tot een volwaardig forensisch onderzoeksbureau waarbij het voornemen was om een aparte afdeling tactisch onderzoek op te zetten, zodat met name in grotere zaken een combinatie van beide onderzoeksvormen moest bijdragen aan waarheidsvinding.

Op 23 september 2020 is Rob ten Hove, geheel onverwachts en op veel te jonge leeftijd helaas overleden. Naast intens verdriet bracht dit voor Veldthuis een grote onzekerheid met zich mee, nu niet duidelijk was of het NFO zou blijven voortbestaan. Om die reden richtte zij dan ook direct haar eigen onderzoeksbureau op.

Toen bleek dat het NFO een doorstart maakte per 2021, bleef Veldthuis aanvankelijk hier werkzaam, waarbij het FDRB ‘geparkeerd’ werd, maar na een periode van anderhalf jaar werd alsnog besloten om als zelfstandige met het FDRB door te gaan.

Dit in de vorm en opzet zoals zij altijd voor ogen heeft gehad vanaf het moment dat zij in 2012 koos voor een carrière op het gebied van particulier onderzoek en recherche. 

Sonja Moniek Veldthuis

‘’Misdaadjournaliste, onderzoeker en wapendeskundige, en onvermoeibaar researcher als het gaat om feiten en achtergronden.’’ (Dankwoord Koen Scharrenberg)

Sonja Moniek Veldthuis, ofwel ‘gewoon Sonja’, is geboren en getogen in Groningen. Al sinds haar vroege jeugd heeft zij een fascinatie voor, zoals zij zelf zegt: ‘alles wat met misdaad, recht en onrecht te maken heeft’.

Vooral Duitse Krimi’s, Britse detectiveseries en True Crime documentaires konden haar boeien en inspireren. In 2012 besloot zij dan ook de opleiding voor Particulier Recherche en Beveiligingsbureau te volgen.

In dezelfde periode bracht haar talent voor schrijven haar in contact met een aantal misdaadjournalisten waaronder auteur Koen Scharrenberg.

Als co-auteur van ‘’Georganiseerde Misdaad in de Lage Landen 2’’ schreef Veldthuis enkele hoofdstukken voor en met hem. Inmiddels wordt het boek door misdaadkenners gezien als een klassieker in de criminele literaire historie.

Via Scharrenberg leerde Veldthuis bovendien Rob ten Hove kennen, die op zoek was naar een vaste partner binnen zijn forensisch onderzoeksbureau.

De basis voor een carrière op het gebied van forensisch onderzoek en recherche, was hiermee gelegd en mede dankzij haar mentor Ten Hove deed zij in de praktijk iedere dag meer kennis en ervaring op. foto verkleindOok haar niet te stillen honger naar kennis op het gebied van forensisch onderzoek, misdaad en recht dragen daar aan bij, evenals de goede -en in enkele gevallen nauwe- band met deskundigen en andere relaties. Haar loyaliteit en vasthoudendheid maken haar een betrouwbare partner die niet opgeeft tot blijkt dat al het mogelijke is gedaan. Hierbij komt ook haar oog voor detail goed van pas evenals haar vermogen tot ‘omdenken’. Typerend voor Veldthuis zijn bovendien haar nuchtere karakter, een goed gevoel voor humor en zelfspot, maar bovenal het vermogen om zich niet van de wijs te laten brengen en van de andere kant wel een mening bij te durven stellen op basis van de juiste argumenten.  

Missie FDRB

De doelstelling van het Forensisch Deskundigen & Recherchebureau is enerzijds om de waarheid aan het licht te brengen en anderzijds te trachten de klant te bedienen op zodanige wijze dat deze ook gebaat is bij een (forensisch) onderzoek, dit is namelijk niet per definitie het geval. Om die reden wordt altijd gezocht naar de juiste balans tussen de waarheid en het belang van de klant zónder daarbij de waarheid geweld aan te doen of de klant te benadelen.

Visie FDRB

FDRB
Verstuur via WhatsApp