Quickscan | Dossieranalyse

Quickscan

Quickscan

U kunt een quickscan laten verrichten door het FDRB om inzicht te krijgen in de mogelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld advisering, dossieranalyse of een contra-expertise.

Afhankelijk van de onderzoeksvraag of het doel van een onderzoek, wordt uw casus, in grote lijnen doorgenomen, met de daarvoor aangewezen externe deskundige en wordt een inschatting gemaakt van de mogelijkheden met betrekking tot forensisch onderzoek.

In het gratis intakegesprek kunt u uw zaak toelichten en uw eventuele onderzoeksvraag al stellen. Ook kunt u de kwestie per e-mail reeds omschrijven. Indien daaruit naar voren komt dat een quickscan de beste optie lijkt te zijn, kan in overleg een plafond worden afgesproken met betrekking tot de meest relevante aspecten en de tijdsduur alsmede de daarmee gepaard gaande kosten.

Dossieranalyse

In het geval u twijfelt over de mogelijkheden van forensisch onderzoek, of de slagingskans van hetgeen u wenst te laten onderzoeken, is het mogelijk een dossieranalyse te laten verrichten.

De deskundigen analyseren het dossier en eventuele aanvullende informatie en bekijken aan de hand daarvan welke onderzoeksmogelijkheden van toepassing kunnen zijn en maken daarbij een inschatting welke een kans van slagen hebben.

Alvorens een volledige dossieranalyse wordt verricht, iets wat vaak een tijdrovende en daarmee kostbare kwestie is, kan een quickscan uitkomst bieden.

In veel gevallen geeft een scan voldoende (in)zicht om al dan niet een volledige dossieranalyse te verrichten.  

FDRB
Verstuur via WhatsApp