Services

TSCM onderzoek / onderzoek naar afluister- en spionageapparatuur
Services dossieronderzoek
Services ongeluk
Onderzoek

Services van FDRB

FDRB biedt een breed scala aan diensten op het gebied van forensisch onderzoek. Hieronder staat een opsomming van deze diensten. U kunt altijd contact opnemen voor een gratis advies gesprek.

Quickscan | Dossieranalyse

Weet u niet zeker of een forensisch onderzoek zinvol is? Wilt u weten wat de onderzoeksmogelijkheden zijn in uw casus?  

Contra-onderzoek

Bent u van mening dat een eerder verricht onderzoek niet correct is uitgevoerd? Of wilt u weten of de bevindingen en conclusies van het onderzoek wel op de juiste wijze zijn geïnterpreteerd? Twijfelt u over de mogelijkheden of kansen van een forensisch onderzoek?

Onderzoek doodsoorzaak

Twijfelt u over de opgegeven doodsoorzaak van een familielid of is de doodsoorzaak in het geheel  onduidelijk? Is er sprake van een combinatie van factoren waardoor de doodsoorzaak naar uw mening niet kan worden vastgesteld? Sectie op het lichaam kan uw twijfel mogelijk wegnemen.

Onderzoek naar letsel / Letselinterpretatie

Is er sprake van verdacht letsel waarbij de kans bestaat dat het gaat om toegebracht letsel? Of is bepaald letsel geclassificeerd als toegebracht letsel maar is een alternatief scenario zoals accidenteel letsel niet onderzocht?

DNA onderzoek / interpretatie van DNA

Is in uw zaak DNA onderzoek verricht en zijn de bevindingen en/of conclusies naar uw mening onterecht of niet op de juiste wijze geïnterpreteerd? Heeft DNA onderzoek geleid tot onjuiste conclusies?

BRP Gezichtsvergelijkend onderzoek

Dient u een gezichtsvergelijkend onderzoek te laten verrichten in het kader van een naamswijziging? Vraagt uw Gemeente om een gezichtsvergelijkend onderzoek in het kader van een juiste persoonsregistratie?

Authenticiteitsonderzoek / Beeldonderzoek / Geluidsonderzoek

Twijfelt u aan de echtheid van een beeldopname of geluidsopname? Heeft u het vermoeden dat een beeldopname is gemanipuleerd? Of wilt u een geluidsopname laten optimaliseren?

TSCM onderzoek / onderzoek naar afluister- en spionageapparatuur

Heeft u vermoedens van aanwezige afluisterapparatuur? Of wilt u uw woning, kantoor of bedrijfsruimte laten onderzoeken op de aanwezigheid van afluisterapparatuur?

Tactisch onderzoek

Heeft u behoefte aan een tactisch onderzoek om bewijzen te vergaren? Kan de politie u nog niet helpen omdat concreet bewijs ontbreekt?

Overige forensische onderzoeken

Ook in het geval uw casus of onderzoeksgebied waarop deze betrekking heeft, niet als voorbeeld op deze site wordt genoemd, is het in de meeste gevallen mogelijk om onderzoek of een contra expertise te laten verrichten door het FDRB.

Lezingen en cursussen

Wilt u op de hoogte blijven van de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van forensisch onderzoek in relatie tot strafrecht? Of wenst u een op maat gemaakte cursus voor een bepaalde doelgroep?

FDRB
Verstuur via WhatsApp