Onderzoek doodsoorzaak

Onderzoek doodsoorzaak

Onderzoek doodsoorzaak

Twijfelt u over de opgegeven doodsoorzaak van een familielid of is de doodsoorzaak in het geheel  onduidelijk? Is er sprake van een combinatie van factoren waardoor de doodsoorzaak naar uw mening niet kan worden vastgesteld? Sectie op het lichaam kan uw twijfel mogelijk wegnemen.

Het verrichten van sectie, ook wel obductie of autopsie genoemd, is binnen het FDRB voorbehouden aan Nederlands meest bekende (forensisch) patholoog Dr. F.R.W. (Frank) van de Goot.

Wanneer een dierbare overlijdt brengt dit behalve verdriet ook regelmatig vragen of twijfel met zich mee bij de nabestaanden waarbij men zich niet kan vinden in, of neerleggen bij, de opgegeven doodsoorzaak. Waar verdriet misschien in de loop van de tijd slijt, blijven vragen en twijfel de afronding van een rouwproces altijd in de weg staan.

Er kunnen meerdere redenen zijn om sectie te laten verrichten. Dit kan variëren van twijfel ten aanzien van de opgegeven doodsoorzaak, tot vragen en zorgen aangaande eventuele erfelijke afwijkingen.

Indien u vragen heeft over de mogelijkheden met betrekking tot een autopsie door Frank van de Goot, of als u een second opinion van hem wenst naar aanleiding van een elders verrichte sectie, kunt u vrijblijvend contact opnemen met het FDRB. Wanneer er sprake is van tijdsdruk adviseren wij om dit zo snel mogelijk en bij voorkeur telefonisch te doen.     

Contra expertise

Naast het verrichten van secties doet Frank van de Goot in samenwerking met het FDRB ook contra onderzoek in strafzaken waarbij bijvoorbeeld aanwijzingen of redenen zijn om aan te nemen dat de vastgestelde doodsoorzaak het gevolg kan zijn van een niet onderzocht scenario.

Meestal worden meerdere elkaar uitsluitende hypotheses opgesteld waarna de scenario’s worden beschouwd in het licht van deze hypotheses. Een voorbeeld kan zijn:

  • Hypothese 1 (scenario A): het slachtoffer is als gevolg van (door verdachte/cliënt) toegebracht letsel overleden

Versus

  • Hypothese 2 (scenario B): het slachtoffer is als gevolg van een ongelukkige val overleden

Onderzoek zou dan kunnen uitwijzen dat H2 ‘zeer veel waarschijnlijker’ is dan H1.

Dergelijke hypotheses worden opgesteld wanneer sprake is van scenario A versus scenario B, waarbij aan de hand van vaststaande gegevens wordt uitgegaan van het feit dat slechts één van beide kan kloppen.

Wanneer er geen sprake is van vaststaande scenario’s zoals scenario A versus scenario B, is het in principe mogelijk dat ook een alternatief, op basis van omstandigheden realistisch, scenario niet kan worden uitgesloten.

De deskundigen van het FDRB kunnen u adviseren ten aanzien van aanvullend onderzoek met betrekking tot de scenario’s en met het opstellen van de hypotheses.

 

Exhumatie

Ook in het geval wanneer de overledene reeds is begraven kan mogelijk (aanvullend) onderzoek naar de -vermeende of opgegeven- doodsoorzaak worden gedaan. Een opgraving geschied echter alleen onder zeer zwaarwegende redenen die goed onderbouwd dienen te worden. Het FDRB kan u hierover adviseren en desgewenst een schrijven opstellen waarin de de noodzaak van de opgraving op de juiste wijze wordt beargumenteerd.

FDRB
Verstuur via WhatsApp