Onderzoek naar letsel / Letselinterpretatie

Letsel

Onderzoek naar letsel / Letselinterpretatie

Is er sprake van verdacht letsel waarbij de kans bestaat dat het is toegebracht? Of is het geclassificeerd als toegebracht maar is een alternatief scenario zoals accidenteel letsel niet onderzocht?

Aan de hand van beeldmateriaal of ten tijde van een sectie, kunnen aanwijzingen worden gevonden die steun geven aan een bepaald scenario dat het letsel kan verklaren. Andersom kan een scenario ook worden uitgesloten of kan een alternatief scenario wat nog niet is onderzocht, naar voren komen.   

Het FDRB beschikt over de juiste kennis en ervaring om ten eerste vooraf in te schatten of onderzoek überhaupt kan leiden tot antwoorden en ten tweede in hoeverre het ene scenario waarschijnlijker is dan het andere scenario.

Bij onderzoek is het van belang om zoveel mogelijk vaststaande gegevens, maar ook randomstandigheden en overige informatie, te betrekken die verband zouden (kunnen) houden met het letsel.

Een tijdlijn kan hierbij van belang zijn, maar ook videobeelden van een bepaalde situatie. Tevens kunnen foto’s van een voorwerp dat zou zijn gebruikt, worden onderzocht om na te gaan of dit het geval kan zijn.

Daarnaast kan de omgeving worden onderzocht. Ook dit kan weer op basis van beeldmateriaal maar daarnaast kunnen de deskundigen ter plaatse onderzoek verrichten. Dit leidt regelmatig tot nieuwe inzichten of bevestiging van vermoedens.   

In het geval van onderzoek naar letsel, of interpretatie hiervan, is tunnelvisie een veelvoorkomend risico. Om die reden wordt alle relevante informatie meegenomen en diverse scenario’s tegen elkaar  afgewogen.

Wilt u meer weten over het ontstaan en het risico van tunnelvisie bij onderzoek? Schrijf u dan in voor de lezing/cursus van dr. Frank van de Goot of informeer naar de mogelijkheden voor een lezing/cursus bij u op locatie. Tijdens de lezing ziet u onder andere voorbeelden van tunnelvisie en worden u handvatten aangereikt om het risico hierop te beperken.  

Contra expertise

Wanneer een onderzoek is verricht, waarbij de bevindingen niet in lijn zijn met het scenario wat u of uw cliënt schetst, is het mogelijk een dossieranalyse of contra expertise te laten verrichten door het FDRB.   

Met enige regelmaat leiden onderzoeken met name in strafzaken tot tunnelvisie. Hierdoor wordt, niet zelden onterecht, een alternatief scenario op voorhand af geserveerd. 

Het FDRB kijkt tijdens een dossieranalyse onder meer op welke scenario’s het eerder verrichte onderzoek toezag. Ook wordt onderzocht of aan de diverse scenario’s evenveel aandacht is besteed of dat slechts één scenario is uitgelicht.

In het geval van een contra expertise wordt onderzocht of de bevindingen van het eerder verrichte onderzoek juist zijn geïnterpreteerd.  

Om na te gaan of een dossieranalyse of contra expertise lonend is, kan ook eerst een quickscan worden verricht waarbij relatief snel is in te schatten of uitgebreider onderzoek zinvol is.

FDRB
Verstuur via WhatsApp