Frank van de Goot

“Als Nederlands bekendste (forensisch) patholoog was en is dr. F.R.W. (Frank) van de Goot betrokken bij vele onderzoeken naar doodsoorzaken en vermissingen. Door zijn enorme kennis en ervaring op deze gebieden wordt hij regelmatig uitgenodigd in radio- en TV programma’s zoals talkshows en documentaires.”

Frank van de Goot

Patholoog dr. F.R.W. (Frank) van de Goot

Als Nederlands bekendste (forensisch) patholoog was en is dr. F.R.W. (Frank) van de Goot betrokken bij vele onderzoeken naar doodsoorzaken en vermissingen. Door zijn enorme kennis en ervaring op deze gebieden wordt hij regelmatig uitgenodigd in radio- en TV programma’s zoals talkshows en documentaires.

Zijn bevlogenheid in combinatie met een bijzonder gevoel voor humor staan garant voor hoge kijk- en luistercijfers. Datzelfde geldt voor lezingen en cursussen die vanuit het hele land en door vele verschillende bedrijven of instanties worden aangevraagd.

Frank van de Goot is ‘bij het grote publiek’ vooral bekend vanwege zijn werkzaamheden als patholoog. Geen ‘forensisch patholoog’ want: ‘’Patholoog is een beschermd beroep en daar kan je niet zomaar iets voor zetten.’’ Om toch onderscheid te maken tussen een ‘gewone’ patholoog zoals we deze kennen uit bijvoorbeeld een ziekenhuis, wordt ‘forensisch’ er tussen haakjes voor gezet.

Maar hij verricht niet alleen secties. Hij beoordeelt onder meer documenten en dossiers om na te gaan of bijvoorbeeld procedures correct zijn gevolgd en bevindingen juist zijn geïnterpreteerd. Vaak gaat het dan om contra-expertises.

Ten aanzien van deze contra-expertises werken Frank van de Goot en Sonja Veldthuis, als deskundige van het FDRB, nauw samen. Tijdens onderzoeken versterken zij elkaar doordat beiden een zaak vanuit verschillend perspectief benaderen, en zich daarbij richten op afzonderlijke aspecten, die in combinatie met elkaar leiden tot een eensluidende conclusie of tot een verschil in opvatting.

Door kritisch te zijn en opties open te houden tot deze één voor één kunnen worden geëlimineerd, wordt onder meer het risico op tunnelvisie tot een minimum beperkt.

Vermissingen

Tegenwoordig is Frank van de Goot ook zeer actief op het gebied van vermissingen in zowel binnen- als buitenland waarbij hij participeert in zoektochten of deze zelf initieert waarbij hij zonodig later nog eens rustig alleen terugkomt om voor de zekerheid alles nog eens na te lopen.

Dankzij zijn kennis en ervaring weet hij waar hij zich tijdens een zoektocht op moet richten, en hoe routes of potentiële vindplaatsen benaderd en onderzocht kunnen worden.    

Het FDRB fungeert hierbij als centraal aanspreekpunt en verzorgt onder meer de communicatie en coördinatie in overleg met Van de Goot die ter plaatse de zoektocht leidt.

Enkele bekende en geruchtmakende (vermissings)zaken waarbij Frank van de Goot betrokken is geweest, zijn onder meer zoektochten inzake de vermissing van:

  • Lisanne Froon en Kris Kremers (Panama, 2014)
  • Sophia Koetsier (Oeganda, 2016)
  • Rida Zoundri (Oostenrijk, 2021)

Onderzoek naar doodsoorzaak

Wanneer sprake is van twijfel of vragen met betrekking tot de doodsoorzaak van een familielid, is het voor nabestaanden vaak moeilijk dit los te laten. Zeker wanneer de aanwijzingen duiden op een andere doodsoorzaak dan de opgegeven doodsoorzaak.

Een onbekende of foutief opgegeven doodsoorzaak staat niet alleen een rouwproces in de weg maar doet ook de overleden, de nabestaanden en de waarheid onrecht aan.

Onder meer verrichtte Frank van de Goot onderzoek naar de doodsoorzaak van:

  • Ivana Smit (Maleisië, 2017)
  • Sharleyne Remouchamps (Nederland, 2017)
  • Dewi de Koster (Spanje, 2019)
  • Tamar Boes (Nederland, 2020)

Meer recent verrichtte Van de Goot onderzoek in de zaak waarbij oud-MIVD’er Hans van de Ven uit Amstelveen onder verdachte omstandigheden is overleden en waarbij in ieder geval een onjuiste doodsoorzaak is opgegeven.

In samenwerking met Sonja Veldthuis, misdaadjournalist Koen Voskuil en oud-rechercheur Klaas Langendoen, werd met succes om toestemming tot exhumatie verzocht, waarna aanvullend onderzoek door het NFI kon worden verricht. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden rondom de dood van Hans van de Ven is nog steeds gaande. 

Lezingen en cursussen

Zijn kennis en ervaring deelt Frank van de Goot graag met anderen. En anderen zijn geïnteresseerd in zijn kennis en ervaring. Of willen van hem leren.

Het FDRB verzorgt in samenwerking met Frank van de Goot zowel algemene als op maat gemaakte lezingen en cursussen voor diverse doelgroepen.

Iedereen kan een lezing of cursus aanvragen. Van Rechtbanken tot Kinderbibliotheken, van Rotaryclubs tot Universiteitsziekenhuizen en alles wat daar tussen zit.

Wilt u meer weten met betrekking tot de mogelijkheden, of wilt u een lezing of cursus aanvragen, neem dan vrijblijvend contact op met het FDRB.

FDRB
Verstuur via WhatsApp