DNA onderzoek / Interpretatie van DNA

DNA onderzoek

DNA onderzoek / Interpretatie van DNA

Is in uw zaak DNA onderzoek verricht en zijn de bevindingen en/of conclusies naar uw mening onterecht of niet op de juiste wijze geïnterpreteerd? Heeft DNA onderzoek geleid tot onjuiste conclusies?

‘’Afwezigheid van bewijs, is geen bewijs van afwezigheid’’, is een veelgebruikte uitspraak in de wereld van strafrecht. Andersom geldt echter ook dat áánwezigheid van bewijs, geen bewijs is van aanwezigheid.

De deskundigen van het FDRB hebben de juiste kennis en ervaring om DNA te kunnen interpreteren, althans iets te kunnen zeggen over de waarde die aangetroffen DNA heeft als het gaat om het soort, de hoeveelheid, de uniekheid etc. in relatie tot de context van de casus.

DNA onderzoek is reeds jaren onlosmakelijk verbonden met strafrecht. In die zin dat, overal waar mogelijk, onderzoek wordt gedaan naar de eventuele aanwezigheid van DNA (sporen). Wanneer inderdaad ‘vreemd’ of ‘onbekend’ DNA wordt aangetroffen is de volgende stap dit DNA te linken aan een persoon. Dit kan op verschillende manieren maar in ieder geval wordt het DNA vergeleken met opgeslagen DNA in de database van het NFI.

Wanneer het aangetroffen DNA in de database van het NFI voor komt is er in ieder geval een match.  Het betekent echter niet per definitie dat de persoon die reeds in de database voor kwam, ook iets met het delict te maken heeft.

Het is onder meer van groot belang dat het onderzoek conform de forensische normen en methoden wordt verricht en dat de bevindingen op de juiste wijze worden geïnterpreteerd.

Een simpel voorbeeld is wanneer op de plaats van delict een kledingstuk zoals een achtergelaten of verloren pet wordt aangetroffen die op basis van het op de pet aanwezige DNA kan worden gelinkt aan verdachte. De aanwezigheid van deze pet betekent niet per definitie dat de verdachte betrokken is bij het delict.

Ook wanneer DNA onderzoek bijvoorbeeld heeft uitgewezen dat zich DNA van een slachtoffer op kleding van verdachte bevindt, betekent dit niet automatisch dat verdachte betrokken is. Er zijn diverse oorzaken denkbaar die de aanwezigheid van DNA kunnen verklaren.  

Als objectief en onafhankelijk onderzoeksbureau verricht het FDRB onderzoek in het kader van waarheidsvinding. Dit betekent dat alle mogelijke opties worden getoetst op basis van beschikbare informatie, verklaringen en vaststaande gegevens. Als uitgangspunt wordt daarbij het (door u) geschetste scenario genomen.

Aan de hand van een dossieranalyse kunnen de deskundigen beoordelen of procedures correct zijn gevolgd en of er aanwijzingen zijn te vinden die de aanwezigheid van DNA van verdachte/cliënt op de plaats kunnen verklaren.

Ook een contra expertise is mogelijk, hierbij wordt het relevante deel uit het dossier bestudeerd, dus specifiek het deel dat toeziet op het eerder verrichte DNA onderzoek, waarna de deskundigen hierover hun bevindingen delen.

FDRB
Verstuur via WhatsApp