Contra onderzoek

Contra onderzoek

Contra Onderzoek

Bent u van mening dat een eerder verricht onderzoek niet correct is uitgevoerd? Of wilt u weten of de bevindingen en conclusies van het onderzoek wel op de juiste wijze zijn geïnterpreteerd? Heeft u behoefte aan een contra onderzoek?

Het FDRB verricht contra expertise en dossieranalyses op zeer diverse forensische onderzoeksgebieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de deskundigen in combinatie met voor het onderzoek geschikte software.

Bij een contra expertise bestuderen de deskundigen het relevante deel, althans het deel waar de onderzoeksvraag op toeziet, van het totale dossier alsmede de uitkomsten van het eerder verrichte onderzoek om na te gaan of de bevindingen al dan niet juist zijn.

DNA onderzoek / Interpretatie van DNA

Correcte interpretatie van bevindingen is hierbij van groot belang. Het FDRB beschikt over een ruime kennis en ervaring met betrekking tot contra expertises en interpretatie van onderzoeken.

Te denken valt aan DNA onderzoek waarbij op een plaats delict DNA is aangetroffen, wat van uw cliënt afkomstig is of zou zijn, en waarvan gesteld wordt dat dit diegene in verband brengt met het delict.

Het FDRB kan een contra onderzoek verrichten als u bijvoorbeeld van mening bent dat de uitkomsten niet in lijn zijn met hetgeen cliënt stelt of wanneer op basis van de bevindingen een andere conclusie getrokken zou kunnen dan wel moeten worden.

Mogelijk is het aantreffen van het DNA op een andere wijze te verklaren terwijl dat scenario niet is onderzocht.

Onderzoek naar doodsoorzaak

Contra onderzoek wordt relatief vaak aangevraagd wanneer het gaat om doodsoorzaken. Meestal heeft dit betrekking op de vraag of de doodsoorzaak (direct of indirect) te wijten is aan de handeling, het ten laste gelegde/hetgeen waarvan cliënt wordt verdacht, of dat het overlijden is toe te schrijven aan een andere oorzaak.

Wanneer er geen aanwijzingen worden verkregen voor een andere oorzaak dan kan alsnog het verschil tussen een direct gevolg of een indirect gevolg van groot belang zijn in verband met de tenlastelegging en strafmaat.

Indien u benieuwd bent naar de mogelijkheden om in uw casus een contra expertise te laten verrichten kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met het FDRB voor een gratis intakegesprek.

Lezingen en Cursussen

Omdat regelmatig blijkt dat onderzoeksbevindingen of conclusies aangaande forensisch onderzoek, niet op de juiste wijze worden geïnterpreteerd door rechtbanken, biedt het FDRB diverse lezingen en cursussen aan op het gebied van forensisch onderzoek.

Tijdens de lezingen en cursussen komt onder meer het belang van een juiste interpretatie van bewijsmateriaal, wat in feite nog slechts onderzoeksmateriaal is tot het moment dat het materiaal. Voor mogelijkheden neem contact op met FDRB

FDRB
Verstuur via WhatsApp