BRP Gezichtsvergelijkend onderzoek

Gezichtsvergelijkend onderzoek

BRP Gezichtsvergelijkend onderzoek

Dient u een gezichtsvergelijkend onderzoek te laten verrichten in het kader van een naamswijziging? Vraagt uw Gemeente om een gezichtsvergelijkend onderzoek in het kader van een juiste persoonsregistratie?

Gezichtsvergelijkend onderzoek wordt zeer regelmatig ingezet bij BRP wijzigingen. Wanneer een naam of geboortedatum dient te worden aangepast wil de gemeente waar de wijziging doorgevoerd moet worden, er zeker van zijn dat er sprake is van één en dezelfde persoon.

Het FDRB verricht gezichtsvergelijkend onderzoek waarbij op basis van verschillende afbeeldingen wordt gezocht naar specifieke kenmerken, onderlinge overeenkomsten of verschillen. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met leeftijdsverschil, de soort en mate van overeenkomsten of verschillen maar ook met de stand van het hoofd op de diverse afbeeldingen.

Op basis van de bevindingen, specifieke kenmerken en de hoeveelheid of plaats van de aangetroffen overeenkomsten afgezet tegen het aantal verschillen, wordt een uitspraak gedaan over de mate van waarschijnlijkheid dat de persoon op de afbeeldingen één en dezelfde betreft.

De deskundigen van het FDRB hebben reeds honderden gezichtsvergelijkende onderzoeken verricht in BRP procedures.

Contra expertise

Gezichtsvergelijkend onderzoek wordt niet alleen toegepast in BRP procedures maar zeker ook in andere gevallen waarin gezichtsherkenning een rol kan spelen.

Regelmatig komt het voor dat verdachten van een misdrijf zijn ‘herkend’ middels beeldonderzoek. Niet zelden is daarbij sprake van een ‘herkenning’ terwijl de kenmerken te algemeen zijn om op basis van die beelden de verdachte te identificeren, of is het beeldmateriaal van onvoldoende kwaliteit om een gedegen uitspraak te kunnen doen.

De deskundigen van het FDRB hebben gedurende de afgelopen jaren meerdere contra expertises verricht op het gebied van gezichtsvergelijkend onderzoek of algemeen (foto) vergelijkend onderzoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en expertise eventueel in combinatie met voor het onderzoek geschikte software.

(Foto)vergelijkend onderzoek  

Fotovergelijkend onderzoek wordt toegepast in situaties waarin een persoon of object vergeleken dient te worden.

De deskundigen van het FDRB hebben veel ervaring op het gebied van (foto) vergelijkend onderzoek. Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt een authenticiteitsonderzoek verricht naar de echtheid van de afbeeldingen, waarna het feitelijke vergelijkend onderzoek wordt verricht.

(Foto)vergelijkend onderzoek kan betrekking hebben op zeer diverse gebieden. Zo hebben de deskundigen meerdere onderzoeken verricht voor auteurs in het kader van biografieën en geschiedkundige onderzoeken.

Ook in zaken waarin een onderling geschil tussen partijen speelt kan fotovergelijkend onderzoek uitkomst bieden. Te denken valt aan situaties waarbij wijzigingen zijn aangebracht aan gebouwen, woningen, tuinen, verkeerssituaties etc. waarbij de vraag is hoe de oorspronkelijke situatie was ten aanzien van de nieuwe en wanneer die wijziging heeft plaatsgevonden.

Zeer actueel is de aardbevingsproblematiek in Groningen waarbij scheuren of andere schade aan woningen is ontstaan als gevolg van aardbevingen door gaswinning. Op basis van fotomateriaal kan bijvoorbeeld bij een vergelijkend onderzoek worden onderzocht of een scheur al of niet is toegenomen in de loop van de tijd en of bepaalde scheuren overeenkomsten met elkaar vertonen.

FDRB
Verstuur via WhatsApp