TSCM onderzoek / onderzoek naar afluister- en spionageapparatuur

TSCM onderzoek / onderzoek naar afluisterapparatuur en spionageapparatuur

TSCM onderzoek / onderzoek naar afluisterapparatuur en spionageapparatuur

Heeft u vermoedens van aanwezige afluisterapparatuur? Of wilt u uw woning, kantoor of bedrijfsruimte laten onderzoeken op de aanwezigheid van hiervan?

Wanneer het vermoeden van aanwezigheid van onbekende apparatuur bestaat, brengt dit vaak wantrouwen en een gevoel van onveiligheid met zich mee.

Het FDRB verricht, zowel in binnen- als buitenland, reeds jaren TSCM onderzoek bij bedrijven of advocatenkantoren om dit wantrouwen weg te nemen.

TSCM staat voor Technical Surveillance Counter Measure. De specialistische apparatuur die wordt gebruikt bij het onderzoek naar afluisterapparatuur, is gericht op het opvangen en opsporen van signalen en frequenties.

Hierbij is het van belang deze op de juiste wijze te interpreteren. Het opsporen van spionageapparatuur is een vak apart en vereist onder meer kennis van zendapparatuur en risicoplaatsen of -objecten.

Vanuit zowel de advocatuur als het bedrijfsleven is een veelvoorkomende reden om een TSCM onderzoek te laten verrichten, dat men zich wil verzekeren van een ‘schone’ en ‘veilige’ ruimte waarin vertrouwelijke gesprekken kunnen worden gevoerd. 

De deskundigen van het FDRB kunnen deze ruimtes ‘sweepen’ zodat eventuele geplaatste apparatuur tijdig kan worden opgespoord.

Tevens adviseren wij met betrekking tot risicobeperking en kunnen wij aanbevelingen doen op het gebied van beveiliging.

In de meeste gevallen is een TSCM onderzoek dan wel sweep slechts preventief, waarbij het in de eerste plaats is gericht op het uitsluiten van aanwezigheid van onbekende apparatuur.

Het komt echter ook zeer regelmatig voor dat er gegronde redenen zijn of zelfs concrete aanwijzingen zijn, om aan te nemen dat er apparatuur is geplaatst.

Indien daadwerkelijk apparatuur wordt aangetroffen zal dit worden veiliggesteld en kan het eventueel nader worden onderzocht.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

FDRB
Verstuur via WhatsApp